Մշակույթ և արժեքներ

Մենք բարձր ենք գնահատում  մեր թիմի անդամների կողմից իրականացվող մտավոր աշխատանքը և արժևորում ենք նրանցից յուրաքանչյուրի ներդրումը կազմակերպության առաքելությանը և ռազմավարական նպատակներին հասնելու գործում: Այդ իսկ պատճառով մենք ապահովում ենք աշխատանքային միջավայր, որը խրախուսում է անձնային և մասնագիտական աճը, կատարելության հասնելու ձգտումը և հետազոտությունների ոլորտում լավագույնը լինելու մոտիվացիան:

Մեր աշխատակիցներից յուրաքանչյուրը կիսում է մեր աշխատանքային արժեքները, և այդ փաստը միավորում է բոլորիս մի համախմբված թիմում:

Մեր ընկերության աշխատակիցները կարևորում են հետևյալ հիմնարար արժեքները.

  • Դրական ազդեցություն թողնելու մղում
  • Նորարարություններ խթանելու ձգտում 
  • Բացահայտելով և վերլուծելով ոգեշնչվելու ունակություն 
  • Մարտահրավերներ ընդունելու պատրաստակամություն 
  • Անդադար սովորելու և մասնագիտական աճին կողմնորոշվածություն 
  • Պրոակտիվություն
  • Թիմային աշխատանք և համագործակցություն
  • Արժանապատվություն